KÖZÉP-EURÓPAI EGYTEM / CENTRAL EUROPIAN UNIVERSITY (CEU) CAMPUSFEJLESZTÉS

2011-2016, Budapest
vezető tervező: O’Donnell + Tuomey Ltd. magyarországi partnere M-Teampannon Kft.

 

A CEU által 2011-ben meghirdetett nemzetközi pályázat nyerteseként kezdte meg a CEU campusfejlesztésének tervezését az ír Sheila O'Donnell és John Tuomey, illetve  magyarországi partnerük az M-Teampannon Kft. A három lépcsőben tervezett campusfejlesztésnek ebben az első ütemében a megbízásunk a Nádor utca 13. szám alatti, 1841-ben tervezett klasszicista stílusú épület átalakítására – az eredeti, műemléki jellegű homlokzat és a belső terek megtartásával –, valamint a Nádor utca 15. számú (üres) ingatlanon egy új épület felhúzására szólt. Az ír tervezők koncepciójában legfőbb inspirációs forrásai a 19-20. század fordulóján megépült pesti bérházak jellegzetes belső udvarai és körfolyosói, illetve a korra vonatkozó városépítészeti kutatások és a belvárosi épületek beépítésére, a mély tömbbelsők kialakulására vonatkozó tanulmányok voltak. A város ezen jellegzetes lenyomatai jól érzékelhetőek a projekt egymással horizontálisan, vertikálisan és diagonálisan is összekapcsolt belső udvaraiban, illetve a már korábban létrejött zavaros közlekedők és belső zsákutcák helyett kialakított, egyértelmű szituációkat kínáló új átnyitásaiban és passzázsaiban. Az építészeti megoldások egyfajta választ kínálnak arra a kérdésre is, hogy miképpen lehet már meglévő környezetben – annak karakterét is megőrizve – egy rendhagyó belenyúlással, egy metamorfózissal teljesen más célra alkalmas épített környezetet létrehozni; a belsők külsővé, a külsők belső változtatásával, átnyitásokkal és összekapcsolódásokkal, rafinált térszobrászattal hallatlan térgazdagságot teremteni.

 

 
 
 

A Nádor utca 13. szám alatti műemléki jellegű épület megőrzött klasszicista homlokzata mögött egy üveggel fedett, nagy belmagasságú, fémkorlátos bérházi függőfolyosókat és lépcsőházi közlekedőket megidéző „városi udvar” jött létre. Az átjárhatóság és az új campus belső rendjének kialakítása mellett a legnagyobb kihívást a Nádor utca 15. szám alatt megépítendő új épületnek a pesti belváros sűrű beépítésű szövetébe való integrálása és egyben a kortársi szemlélet megjelenítése jelentette. Az egységet a homlokzat tömbszerű elemekből építkező megformálásával, illetve a klasszikusnak tekinthető mészkőburkolat alkalmazásával értük el. Az épületek tetején kialakított bejárható panorámás tájképi tetőzet pihenőként szolgál az egyetem mintegy 1500 hallgatója számára. A komplex környezettudatos tervezés eredményeként 2015 júliusában a CEU új campusának terve a BREEAM minősítésben „nagyon jó” osztályzatot kapott, így az egyetem lett a kontinensen a második, míg Közép- és Kelet-Európában az első olyan felsőoktatási intézménye, amely elnyerte ezt az elismerést.