Budaörs Hársfa utcai óvoda

2009, Budaörs

Országos pályázat 1.díj.

„Minden gyermek zseninek születik, de hogy azzá lesz-e az függ a körülményektől is”

Polgár László

Építészeti koncepció

A Hársfa utcai óvoda tervezése során fő célunk létrehozni egy, a telek adottságaira válaszoló, környezetébe illeszkedő 21. századi környezet tudatos óvodát, amely külső-belső tereivel a gyermekek fejlődését, játszva tanulását támogatja.

A tervezés szempontjai között kiemelkedő fontosságot kapott, hogy az óvoda megfeleljen az óvó-védő, szociális illetve nevelő-személyiségfejlesztő funkcióknak. Ennek megfelelően törekedtünk arra, hogy az épület szolgálja a a gyermekek biztonságát, kényelmét, elősegítse harmonikus fejlődésüket, továbbá biztosítsa egészségük megőrzését, lehetővé téve mozgás- és játékigényük kielégítését.

Korunk egyik vezérfonala a környezettudatos nevelés, melynek fontos szempontja, hogy ennek jelei már az épületen, és annak környezetén is megmutatkozzanak. Íígy a csoportszobák kialakításakor törekedtünk arra, hogy minél közvetlenebb kapcsolat alakuljon ki kerttel és ennek következményeként a természettel. Ezentúl komoly hangsúlyt fektettünk arra, hogy az óvoda környezetkímélően, megújuló energiaforrásokra is támaszkodjon. MindemellettTovábbá fontos szempontot jelentett, hogy a parkolási igények kielégítésén túl, a környezetbarát közlekedés megteremtését is elősegítsük.