Cegléd - sportcsarnok bővítés, átépítés, felújítás

2017-2023, Cegléd, Rákóczi út 33., Hrsz.: 2017/2
Képek: Juhász Norbert

Előzmények

Cegléd városának életében jelentős szerepet tölt be a sport, ezen belül az utánpótlás nevelés kiemelkedően eredményes terület. A meglévő csarnok épület átépítésének és bővítésének tervezési feladatival az Építtetők a tervezőket bízták meg. A tervekben megjelenített fejlesztéseket Cegléd Város Önkormányzata teljes mértékben támogatja, és mindenben segíti a tervezők és a Beruházó szakosztályok munkáját.

A Gubody-kertben álló Sportcsarnok alapvető feladata 1983-as átadása óta a város diákságának, verseny- és szabadidős sportjának maximális kiszolgálása. A szerteágazó, sokrétű feladatok közül egyértelműen a verseny- és szabadidősport a meghatározó, hisz az intézmény eleve olyan adottságokkal rendelkezik, melyeket a városban máshol nem lehet megtalálni az adott célokra.

A Városi Sportuszoda mellé épített eredeti sportcsarnok funkcionális, szerkezeti, épületgépészeti- és üzemeltetési rendszerét továbbfejlesztve lehetőség van egy integrált, komplex működésű, térbelileg jól strukturált, de környezetét tömegével mégsem terhelő, a parkosított környezetbe jól beilleszkedő, jelentős bővítés megvalósítására.

Helyszín

A ceglédi városközpont szomszédságában, a Széchenyi út mellett fekvő Gubody-kert a város egyik legfontosabb közösségi parkja. Az intenzív zöldterület a környező lakóterületek lakóinak, a gyermekintézmények gyerekeinek és azok szüleinek, az általános- és középiskolák diákjainak és tanárainak kínál napi kikapcsolódást. Az uszoda és mögötte a városi sport- és rekreációs központ az egész várost, sőt a tágabb környezet közönségét is kiszolgálja, az előbbi inkább a szabadidős, az utóbbi főleg az versenysport igényeit. A beállt négyes fasorral osztott minőségi kultúrpark eddig is sok szabadtéri rendezvénynek adott otthont játszótereivel, sétányaival, zöldfelületeivel, ezek a közösségi funkciók az új munkacsarnok terével vizuális kapcsolatba kerülve tovább bővülhetnek.

A jelenlegi sportcsarnok tömegének északi irányú bővítését a park-terület rovására lehet csak megvalósítani, ezért elsőrendű feladat a zöldterületi veszteségek minimalizálása, minél kevesebb fa kivágása, a természeti környezet intaktságának és egyensúlyának megőrzése, illetve visszaállítása.

Építészeti koncepció

A tervezési program szerint a meglévő versenycsarnokot fel kell újítani, át kell építeni a mai igények szerint, továbbá bővíteni kell az épületet 25x45 m-es munkacsarnokkal, egy bemelegítő teremmel és egy edzőteremmel.

A tervezőknek vizsgálniuk kellett a versenycsarnok meglévő nézőszámának esetleges növelését. Erre a legalkalmasabbnak az tűnt, ha a meglévő ideiglenes és állandó tribünt elbontjuk és egymással szemben a pálya hosszoldalán két új tribünt építünk. Ez a szimmetrikus elrendezés több előnnyel is jár: növeli a lelátó kapacitását, lehetőséget ad egy jól működő előcsarnok megépítésére, ahonnan kényelmesebb a tribünök feltöltése. A meglévő versenycsarnok lelátójának elbontását az is indokolja, hogy a koncepció terv szerint a lelátó és a teraszszerű sétány alá kerülnek a versenysportot kiszolgáló öltözők. Azonban ez a födémszerkezet energetikai szempontból teljesen elavult, hőhidas, szinte megújíthatatlan szerkezet, így egyszerűbb helyette egy a mai normákat kielégítő új födémet megépíteni. A munkacsarnokot a versenycsarnok északi oldalához illesztettük, ahol egy folyosó fut végig, amiről kisebb helyiségek nyílnak.

A tervezési program szerint az épületnek elsődleges funkciója a sportolást kiszolgáló középület, azonban alkalmilag az épület csarnokában rendezvénynek is helyet kell biztosítani. Ezért tűzvédelmi szempontból a versenycsarnok mint nézőtérnek kialakított kulturális, szórakoztató funkció van megtervezve. Mind a két csarnok multifunkcionális, azaz alkalmas kézilabda és kosárlabda mérkőzések lebonyolítására. Alkalmas továbbá más kisebb pályaméretű sportok befogadására is. A csarnok mellett további két terület van, ahol sportolni lehet. A versenycsarnok végében, a földszinten található egy bemelegítő, ahol a következő meccsre készülő csapat végezhet bemelegítő gyakorlatokat. Szintén a fejépületben, de az emeleten van egy kondicionáló-erőfejlesztő terem.

Elrendezés

Az uszoda és a sportcsarnok között a Rákóczi utat és a Köztársaság utat összekötő déli emelt szintű közönségforgalmi átkötő teraszsorhoz és sétányhoz eredetileg füvesített, lelépcsőző földfeltöltés kapcsolódott a versenycsarnok nagy tömegének környezetbe illesztése és a lépték csökkentése miatt. Ezt a földfeltöltést és a teraszt most az oldal-szárnyak bővítése miatt el kell bontani.

Alapvetően a meglévő versenycsarnok északi oldalához illesztjük az új munkacsarnokot, ugyan akkor az összes többi funkció a Rákóczí úti kétszintes fejépületbe kerül.

A meglévő versenycsarnok terét L alakban körbeépítetjük, hogy az épület kubusa egységes megjelenést mutasson.

A környező füves parkot az eredetihez képest megemeljük, ennek hatására a domborzat dinamikusan illeszkedik az épülethez.

A Rákóczi úti főbejárati oldalon az épület előtt létrehozunk egy kiszélesedett teret, ahol szétválik a sportolók és a nézők bejárata az épületbe. A sportolók a földszinten lépnek be az épületbe, míg a nézők egy előtetővel fedett, kültéri, un. „olasz” lépcsőn jutnak be a versenycsarnok emeleti előcsarnokába.

Megjelenés

A meglévő csarnoknak a bontások után csak az acél váza marad meg. Így az épület tervezése során lényegében nem kellett illeszkednünk a meglévő épület architektúrájához.

Az épület tömege lényegében 3 részből áll össze:

1.            meglévő csarnok (20 %-os tetőlejtéssel)
2.            új munkacsarnok (7 %-os tetőlejtéssel)
3.            fejépület (lapostetővel)

Az épületegyüttes megjelenését egységesíteni akarjuk, ezért L alakban hozzáépítünk egy azonos párkánymagasságú, lapos tetős kétszintes szerkezetet, amivel az épület egységes párkánymagasságával, kiegyenlített homlokzatmagasságával egységes megjelenést kap. Az eltérő tetőfelépítmények a hozzáépítés következtében nem dominálnak.

Az épület funkciójából adódó magasságát tovább finomítjuk a tervezett homlokzati architektúrával. Alapvetően kétféle anyagot használunk a hőszigetelt térelhatároló falak homlokzatképzésénél: a földszinten, mint egy magas lábazaton, vakolt felületet látunk (hőszigetelő vakolat rendszer), az emeleti részt szálcementlapokkal burkoljuk (mögötte kiszellőztetett légréssel).

A vízszintes osztású, eltérő méretű és dőlésszögű fekvő téglalap lemezek „random” módon vannak tervezve. A burkolat tördeltsége ad egy fény/ árnyék játékot a homlokzat ezen részének.

További homlokzatformálási eszköz az, hogy az épület körüli zöldfelületet „meghullámoztattuk”, így az épület alacsonyabbnak tűnik.

Nagyobb üvegfelület 3 homlokzaton jelenik meg:

a déli, (a strandra néző homlokzatra kerültnek az irodák), a dél-nyugati főbejáraton, a legnagyobb felületű üvegfal északra néz, a munkacsarnok számára biztosítja a természetes fényt

Beépítési paraméterek

Az eredeti tervek alapján a meglévő épület néző kapacitása 650 fő volt

A tervezett kialakításban a versenycsarnok néző kapacitása 861 fő lesz.

 
 
 

Befogadóképesség, kapacitás adatok

Versenycsarnok: sportverseny esetén 861 fő, rendezvény esetén 1500 fő (ilyen méretű rendezvény az üzemeltető szerint max. évente 5-6 alkalommal van).  A munkacsarnok helyet ad serdülő és ifjúsági mérkőzéseknek: nézőszám: 90 fő.

Amikor a munkacsarnokban van rendezvény, a maximális befogadóképesség 300 fő.

Egyidejűleg nincs, és nem lehet mind a két csarnokban rendezvény!

Amennyiben a versenycsarnokban 1500 fős rendezvény van, az épület többi helyiségében összesen maximum 200 fő lehet.

Alaprajzi kialakítás

Földszint:

Megközelítőleg az épület közepén, a földszinten van a sportolói főbejárat. A szélfogóból belépő, edzésre érkező sortolókat az előtérben portaszolgálat és büfé is fogadja.

A földszinten 9 csapatöltöző van, ezen kívül a munkacsarnok melletti folyosóról továbbiak, a bírói és a dolgozói öltözők nyílnak.

Itt vannak a szertárak és a műhely.

A versenycsarnok rövid oldalán a fejépület földszintjén van a bemelegítő helyiség. Erre azért van szükség, mert a munkacsarnok sokszor foglalt lesz és a versenycsarnokra várakozó csapatoknak kellett biztosítani bemelegítő helyet. A jobboldali lelátó alatti szinten végigfut egy folyosó, amelyből 5 csapatöltöző, szertárak és gépészeti helyiségek nyílnak.

Emelet:

A meglévő versenycsarnokhoz képest a lelátók teljesen új elrendezést kapnak. Ez a módosítás lehetőséget biztosít arra, hogy a sportcsarnoknak végre egy, a nézőket kulturáltan fogadni képes előcsarnok alakuljon ki. Az előcsarnok a kétszintes fejépület dél-nyugati részére került az emeleten és arányosan méretezett büfé, ruhatár és vizeshelyiség kapcsolódik hozzá. Ebből az előcsarnokból nyílnak a felülről töltődő tribünök folyosói. A bal oldali tribünön biztosítottunk platformot a kameráknak, míg a jobb oldali tribün folyosóját délről az irodák sora határolja. Ebben, a nézők által látogatott közönségforgalmi részben egy előtetővel védett olaszlépcsőn jutunk be.