Kaposvári székhelyű ügyészségi szervezeti egységek új épülete

2016-2019, 7400 Kaposvár, Gr. Apponyi Albert u. 16. szám hrsz.: 470/1
Képek forrása: Laterex Építő (https://www.laterex.hu/referenciaink/somogy-megyei-fougyeszseg)

KÖRNYEZETI ILLESZKEDÉS

Az épület homlokzatainak és tömegének tagolása a telekstruktúrához igazodva természetes módon bontja le az új épületegyüttes nagyobb léptékét. Az épület tömbbelsőre néző, déli homlokzata egy gondozott parkra fog nézni.

A Gróf Apponyi Albert utca másik oldalán megjelenő építészeti környezethez illeszkedő, arra reflektáló homlokzati megjelenése érdekében világos árnyalatú, nagyelemes kéregbeton burkolattal képzett, modulált, vertikális sávozású architektúrát terveztünk.

ÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ

Az ügyészi szervezetnek Kaposváron három egysége működik. A legnagyobb létszámmal a legnagyobb ügy- és ügyfélforgalommal a Kaposvári Járási és Nyomozó Ügyészség működik. Az egység hivatali és szakmai felügyeletét a Somogy Megyei Főügyészség, illetve annak vezetője, a megyei főügyész látja el. A két szervezeti egység együttműködése napi szintű kapcsolattartást igényel, amelyet az elhelyezési körülményeknek is biztosítani kell.

A Központi Nyomozó Főügyészség Kaposvári Regionális Osztálya a megyei és a járási szervezeti egységektől független, illetékességi területét tekintve regionális hatáskörű szervezeti egység. 

Megbízó részéről igényként fogalmazódott meg, hogy „egy megyeszékhely valamennyi ügyészségi szervezeti egységének helyet adó új ügyészségi székház a város felé tárulkozó képével a szervezet iránt megnyilvánuló bizalmat előfeltételezze. Az új épület tömege és tagolása kiegyensúlyozott, harmonikus egységet kell, hogy képezzen. A biztonságérzet ellenében a labilitás irányába ható, öncélú aszimmetria helyett inkább elvárt a leendő épület részeinek és a felhasználásra kerülő anyagainak fegyelmezett rendszerbe foglalt alkalmazása.

Hagyomány:

REPREZENTÁCIÓ – REND - BIZTONSÁG

A régi „igazságügyi palotákat” hagyományosan harmonikus tömegalakítás, jó minőségű építőanyagok alkalmazása, igényes kivitelezés és fegyelmezett homlokzati rendszer jellemezte. A 19. századvégi városközpontok bírósági épületei máig rendet és biztonságot sugároznak a helyi lakosságnak. Ugyanakkor a 20. század közepének uniformizált, iparosított építészete fölött gyorsan eljárt az idő. A hagyományban gyökerező, helyhez kötődő nemes architektúrát kell megújítani, és a 21. századi igényekhez, elvárásokhoz igazítani.

 
 
 

Megújuló arculat:

ÁTLÁTHATÓSÁG ÉS ARÁNYOK – ÜGYFÉLBARÁT KÖRNYEZET – FENNTARTHATÓSÁG

A hagyomány öröksége és a megújuló arculat együtt, egymást kiegészítve érvényes. Egyszerre kell illeszkedni a kisvárosi környezetbe, és jövőbe mutató pozitív üzenetet megfogalmazni az embereknek. Össze kell hangolni a rendet az átláthatósággal, a különböző szervezetek térigényét az új épülettömegek vizuális kiegyensúlyozottságával, a hivatali funkcionalitást az alkalmazotti és ügyfélbarát belsőépítészettel, designnal, a reprezentativitást a gazdaságos megvalósítással és üzemeltetéssel.

Zöld környezet:

Fontos szempont volt a tervezés során a meglévő faállomány minél nagyobb arányú megtartása, ezért a mélygarázs területét a lehető legkisebbre szorítottuk le.