Kormányzati negyed

2007, Budapest VI., Podmaniczky utca­–XIII., Lehel tér
Kiemelt megvétel

KORMÁNYZATI ÉPÜLETEGYÜTTES

(KORMÁNYZATI NEGYED)

Egy új kormányzati negyed kialakítása és az annak részeként megépítendő, minisztériumokat befogadó kormányzati épületegyüttes paradigmaváltást feltételez a közgondolkodásban, azon belül az állam, illetve a polgárok kapcsolatában, és mindebből következően mindezeknek a városhoz való viszonyulásában is. Az irodánk által felvázolt építészeti koncepció három központi fogalom köré szerveződött, formailag ezeket igyekeztünk megjeleníteni. E három fogalom az egyéni és közösségi szinteken egyaránt megjelenő környezettudatosság, a különböző energiák tudatos és értéknövelő összevonása a szinergiák kiaknázásával, továbbá az építkezésre kijelölt helyszín, a Nyugati pályaudvar és környéke építészeti kultúrájának kreatív újragondolásával megteremthető artikulált építészeti terek létrehozása.

 

A környezettudatosság fogalmába mások mellett olyan, az építészeti elképzelésünket alapvetően befolyásoló és az együttes működtetését optimatizáló, illetve támogató szempontokat jelöltünk meg, mint a kisebb, de hatékonyabb kormányzati apparátus, a költségtakarékos, optimális irodai technológia, továbbá az intelligens épületüzemeltetési-, az egységes informatikai- és archiválási-, illetve az intenzív belső és külső kommunikációt segítő rendszerek. A szinergiák kiaknázásában az épületegyüttes és a környező utcák egyéb ingatlanfejlesztéseinek, valamint a Nyugati pályaudvar középtávú rekonstrukciójának összehangolása, a korábban szétszakított területek összekapcsolása és újraértelmezése – kiemelve az új negyed flexibilis, nyitott és semleges struktúraként való értelmezését – vált hangsúlyossá. Az artikulált építészeti tér fogalma alatt mindenekelőtt az eklektikus városszövet térbeli örökségét, annak pontos értelmezését és elemezését, a Budapestre és a szűkebb környezetre jellemző adottságokat vizsgáltuk meg, mint udvar, foghíj, tömb, utca, tér, körönd, oktogon, sugárút, körút, liget.


 

 
 
 

Az Oktogon és a Lehel tér közötti haránt irányú városi tengelyre szervezett főbejárati fedett-nyitott városi tér 75 méter hosszan, 30 méteres belmagassággal jelöli ki és szervezi az egyes minisztériumi hivatalok közös előterét. Ez a köztes városi tér léptékével, monumentalitásával kontinuitást biztosít az eklektikus városi térstruktúra, a szomszédos zártsorú historizáló vakolat architektúra és a vasúti területek világa között. Az együtteshez kapcsolódó vasúti felülépítés csökkenti a két oldal elszakítottságát és térbeli kapcsolatot teremt a Lehel tér- Bulcsú utca mind intenzívebb ingatlanfejlesztési területe felé. A Ferdinánd híd vonalától északra fekvő területre tervezett Kormányzati Épületegyüttes irodaházai egységes háromtraktusos szisztémával, nyitott és flexibilis alaprajzi rendszerrel rugalmasan alkalmazkodnak az esetenként változó igényekhez, ugyanakkor pontosan követik a programban megadott funkcionális elvárásokhoz. A középső, viszonylag széles traktus csak látszólag növeli a közlekedő területeket, valójában belső alaprajzi és térbeli változatosságot biztosít és minden kiegészítő funkciót befogad. A térszint felett földszint +7 emeletes (hátul 9 emeletes), a hetediken kiemelt miniszteri szinttel kialakított, vasbeton pillérvázas, háromtraktusú elemekből álló épületegyüttes homlokzati megjelenését a monumentális acélszerkezetű, de homogén felületképzésű előtető, a nagyméretű üvegfalak transzparens rétegzettsége, a belső hosszanti irodahomlokzatok fa-üveg konstrukciói és a bütük tömör lamellás kialakítása határozzák meg. Az egyes minisztériumi szárnyak között teljes épületmagasságú aulákat terveztünk üvegtetővel, amelyek egyrészt klímaházként működve jelentősen csökkentik az energiafelhasználást, másrészt köztes építészeti térként oldják a monotonitást. A vágány-felülépítés közvetlenül támaszkodik az épületek hátsó homlokzatához, így a hátsó zónában további használati szint alakítható ki. Az egyes minisztériumi szárnyak nagy fedett előtérhez, illetve az aulaterekhez kapcsolódó földszinti és első emeleti területein helyeztük el a közös kiszolgáló funkciókat, sajtótermeket, nagyelőadókat, konyha-éttermeket, postázókat, gondnokságot, stb. Az épületegyüttes alatt teljes területű kétszintes, 1 950 parkolóhelyes, az északi kisebb tömb alatt pedig egyszintes, 400 parkolóhelyes mélygarázst terveztünk.

 

 

 

Publikációk:

 

http://epiteszforum.hu/kormanyzati-negyed-palyazat4